Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XX/421/08
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 421
Rok porządkowy 2008
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XX/421/08
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XX/421/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

Treść

W dniu 8 lipca 2008 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2008 r. stwierdzające nieważność uchwały w części, w jakiej określa granice obwodu Sportowego Gimnazjum Nr 9 w Zespole Szkół Sportowych, jako niezgodnej z art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 lipca 2008 r., Nr 135, poz. 2636.

Uchwała utraciła moc w związku z podjęciem UCHWAŁY NR 0150/XXII/476/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

Słowa kluczowe

obwody gimnazja

Data uchwalenia/podpisania 2008-05-29
Data wejścia w życie 2008-08-06
Data zakończenia obowiązywania 2008-10-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-10-07
  1. 2013-10-07 12:43:01 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-10-07 12:42:12 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót