Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XX/420/08
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 420
Rok porządkowy 2008
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XX/420/08
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XX/420/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

Treść
  1. W dniu 8 lipca 2008 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2008 r. stwierdzające nieważność uchwały w części, w jakiej określa granice obwodu Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 19, jako niezgodnej z art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  2. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 lipca 2008 r., Nr 135, poz. 2635.
  3. Uchwała traci moc w związku z podjęciem Uchwały NR 0150/XXII/475/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach.
Słowa kluczowe

obwody szkoła publiczna podstawowa

Data uchwalenia/podpisania 2008-05-29
Data wejścia w życie 2008-08-06
Data zakończenia obowiązywania 2008-10-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-19
  1. 2013-09-19 11:10:13 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-09-19 11:08:14 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-09-19 11:07:00 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  4. 2013-09-19 10:43:21 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  5. 2013-09-19 10:42:35 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  6. 2013-09-19 10:41:38 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  7. 2013-09-19 10:40:16 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót