Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XX/416/08
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 416
Rok porządkowy 2008
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XX/416/08
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XX/416/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych dla Osób Starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Treść W dniu 8 lipca 2008 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 4 lipca 2008 r. stwierdzające nieważność: - § 1 uchwały,jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdziału I, II, III, V oraz § 6 pkt 6 Regulaminu oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób starszych, jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23 lipca 2008 r., Nr 135, poz. 2634.
Data uchwalenia/podpisania 2008-05-29
Data wejścia w życie 2008-08-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót