Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXI/370/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 370
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu XXI/370/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XXI/370/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego"

Treść

27 czerwca 2016 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. (Nr NPII.4131.1.372.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/370/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego” w części określonej w:
1) pkt IV „Cel programu” Załącznika do uchwały w akapicie 3 zdanie drugie i piąte - jako niezgodnej art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym,
2) pkt IV „Cel programu” Załącznika do uchwały w akapicie 3 zdanie trzecie w zakresie wyrazu "fizycznych" - jako niezgodnej z art. 32 Konstytucji RP,
3) pkt IV „Cel programu” Załącznika do uchwały w akapicie 3 zdanie czwarte - jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,
4) pkt IV „Cel programu” Załącznika do uchwały w akapicie 3 zdanie szóste - jako niezgodnej z art. 72 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym,
5) pkt IV „Cel programu” Załącznika do uchwały w akapicie 4 - jako niezgodnej z art. 33 ust. 3, art. 62-65 i 71-74 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Słowa kluczowe

Program wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-05-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-05-25
  1. 2016-06-29 12:43:20 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-05-25 11:02:03 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-05-25 11:01:17 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót