Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXI/366/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 366
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu XXI/366/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XXI/366/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach

Treść

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. (Nr NPII.4131.1.363.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach w części określonej w:
- § 2 ust. 2 uchwały, art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
- § 2 ust. 3 uchwały, jako niezgodnej z art. 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.) w związku z art. 7 Konstytucji RP.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Słowa kluczowe

likwidacja Miejski Zarząd Oświaty

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-05-19
Data wejścia w życie 2016-05-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-05-25
  1. 2016-06-29 12:56:17 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-05-25 10:15:22 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-05-25 10:14:29 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót