Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIX/346/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 346
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XIX/346/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XIX/346/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2016

Treść

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 06 maja 2016 r. (Nr NPII.4131.1.273.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/346/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy na rok 2016 w całości, jako sprzecznej z art. 11a ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.), dalej jako "ustawa".

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Słowa kluczowe

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  zapobieganie bezdomności zwierząt

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-03-31
Data wejścia w życie 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-04-06
  1. 2016-06-29 12:54:32 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-04-06 13:19:35 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót