Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIX/335/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 335
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XIX/335/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XIX/335/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę K       F     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 5 Uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Słowa kluczowe

skarga odpowiedź

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-03-31
Data wejścia w życie 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-04-06
  1. 2016-04-06 12:49:23 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót