Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIX/333/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 333
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XIX/333/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XIX/333/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę K       F     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności § 2 ust. 5 Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Słowa kluczowe

odpowiedź skarga

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-03-31
Data wejścia w życie 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-04-06
  1. 2016-04-06 12:43:23 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót