Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIX/325/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 325
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XIX/325/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XIX/325/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego

Treść

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 06 maja 2016 r. (Nr NPII.4131.1.187.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/325/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 roku ws. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego w całości, jako sprzecznej z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1890) w związku z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 Konstytucji RP.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Słowa kluczowe

konsultacje Związek Metropolitalny

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-03-31
Data wejścia w życie 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-04-06
  1. 2016-06-29 12:47:20 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-04-06 10:59:37 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót