Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/755/2001
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 1998 - 2002
Numer porządkowy 755
Rok porządkowy 2001
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0150/755/2001
Tytuł

Uchwała Nr 0150/755/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2001 r. w przedmiocie zmiany terminu obowiązywania Regulaminu wynagradzania nauczycieli

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały 0150/938/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10.10.2005 r. tj. z dniem 22 listopada 2002 r., z wyjątkiem przepisów § 10 ust. 1 w zakresie dotyczącym dyrektorów przedszkoli oraz § 22 ust. 1 pkt 1, które obowiązywały do dnia 28 lutego 2003 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2001 r., Nr 104, poz. 3437.

Słowa kluczowe

regulamin wynagradzania nauczycieli

Data uchwalenia/podpisania 2001-11-30
Data wejścia w życie 2002-01-04
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-10-07
  1. 2013-10-07 08:36:07 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót