Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XVIII/297/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 297
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu XVIII/297/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XVIII/297/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Treść

Uchwała traci moc wraz z wejściem w życie uchwały NR XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08 lutego 2016 r.,  poz. 956. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XVI/255/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej traci moc z dniem 29.02.2016 r.

Słowa kluczowe

wzór formularz deklaracja podatek od nieruchomości rolny leśny

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-01-28
Data wejścia w życie 2016-03-01
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-02-05
  1. 2017-11-02 14:55:49 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-02-09 12:30:27 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-02-05 10:20:44 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót