Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/729/2001
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 1998 - 2002
Numer porządkowy 729
Rok porządkowy 2001
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0150/729/2001
Tytuł

Uchwała Nr 0150/729/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnik odnośnie powierzenia Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku realizacji zadania publicznego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców miasta Tychy

Treść

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Data uchwalenia/podpisania 2001-11-12
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-09-17
  1. 2013-09-17 09:25:37 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
Powrót