Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/619/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie powołania kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Żłobek Miejski w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/633/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 377/96 Rady Miejskiej z dnia 12 września 1996 roku o zasadach powoływania radnych do udziału w przetargach organizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
3 Uchwała Nr 0150/632/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie przejęcia przez gminę udziałów, które Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach posiada w Tyskich Liniach Trolejbusowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Tyskich Linii Trolejbusowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/631/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 603/98 z dnia 23.04.98 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Śródmieście” z siedziba w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/630/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/629/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, zatwierdzonego uchwałą nr 49/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20.10.1994 r. ( z późn. zm.)
7 Uchwała Nr 0150/628/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/497/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12.05.1994 r. o powołaniu Rady Nadzorczej Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/627/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/626/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie gminnego programu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania groźbie eksmisji
10 Uchwała Nr 0150/625/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie
11 Uchwała Nr 0150/624/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 325/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. „Strategia Rozwoju Miasta Tychy – 2000”
12 Uchwała Nr 0150/623/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
13 Uchwała Nr 0150/622/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Romana Dmowskiego, ulicy Stefana Grota Roweckiego i Alei Jana Pawła II (Rondo Cassino)
14 Uchwała Nr 0150/621/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Romana Dmowskiego i Alei Marszałka Piłsudskiego. (Rondo Lwowskie)
15 Uchwała Nr 0150/620/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, powołanej uchwałą nr XXXVIII/497/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12.05.1994 r. o przedstawiciela Wojewody Katowickiego
16 Uchwała Nr 0150/618/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4.01.1996 r. – Statut gminy miejskiej Tychy
17 Uchwała Nr 0150/617/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów
18 Uchwała Nr 0150/616/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie podwyższenia kapitału spółki „Szkoła Wyższa” S.A. w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/615/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
20 Uchwała Nr 0150/614/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innym ulg w spłacie tych należności oraz wskazania upoważnionych do tego organów
21 Uchwała Nr 0150/613/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej oraz dla innych podmiotów nie powiązanych z budżetem gminy
22 Uchwała Nr 0150/612/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego
23 Uchwała Nr 0150/611/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1998 rok
Powrót