Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/576/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 523/97 Rady Miejskiej z dnia 30.10.1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/575/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r.-Oświadczenie w sprawie powiatu tyskiego
3 Uchwała Nr 0150/574/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie herbu gminy miejskiej Tychy
4 Uchwała Nr 0150/573/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie zagospodarowanie centrum miasta oraz wniesienia przez gminę Tychy do utworzonej spółki w formie aportu niepieniężnego, nieruchomości gruntowych
5 Uchwała Nr 0150/572/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/571/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr 522/97 rady miejskiej z dnia 30.10.1997 r. w sprawie powołania rady nadzorczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/570/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia nr 10
8 Uchwała Nr 0150/569/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
9 Uchwała Nr 0150/568/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie samorządowej oświaty w gminie Tychy
10 Uchwała Nr 0150/567/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych zobowiązań finansowych na realizację budowy Zespołu Szkół Municypalnych w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/566/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
12

Uchwała Nr 0150/565/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejskiej Tychy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

13 Uchwała Nr 0150/564/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego
14 Uchwała Nr 0150/563/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zmian nazw ulic niektórych ulic oraz nadani nazw nowym ulicom w Tychach. (ulica Ziębia na ul. Orla, ul. Sikorek, ul. Czyżyków, ul. Gilów. Nowe nazwy: ul. Albatrosów, ul. Bociania, ul. Łabędzia, ul. Fiołków)
15 Uchwała Nr 0150/562/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1998 rok
Powrót