Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1

Uchwała Nr 0150/561/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. (oświadczenie w sprawie chuligańskich wybryków).

2 Uchwała Nr 0150/560/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r.-Statut V Liceum Ogólnokształcącego w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/559/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r.-Akt założycielski V Liceum Ogólnokształcącego w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/558/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie podjęcia zadań zmierzających do utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/557/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
6 Uchwała Nr 0150/556/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7 Uchwała Nr 0150/555/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wyłączenia Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego ze struktury Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
8 Uchwała Nr 0150/554/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wyłączenia Przychodni Rejonowej Nr 10 ze struktury Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia nr 10
9 Uchwała Nr 0150/553/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/94 z dnia 20 października 1994 r. z późn. zmian.
10 Uchwała Nr 0150/552/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 1998 rok
Powrót