Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/516/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie realizacji przez ośrodek Chistoforos filia Caritas archidiecezji katowickiej zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców miasta
2 Uchwała Nr 0150/515/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie realizacji na gruntach przy Alei Jana Pawła II w Tychach przedsięwzięcia p. n. „Tyska Hala Targowa”.
3 Uchwała Nr 0150/514/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany nazw szkół publicznych wchodzących w skład Zespołu Szkół zawodowych nr 2 w Tychach przy ulicy Aleja Bielska 100
4 Uchwała Nr 0150/513/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie przystąpienia do zmian Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/512/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie utworzenia, trybu i zasad korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122
6 Uchwała Nr 0150/511/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie komunalizacji mienia oraz działek gruntowych Skarbu Państwa oznaczonych numerami 440/50, 441/50, 442/50 zajmowanych przez Spółkę Wodną Tychy w likwidacji w Tychach, niezbędnych gminie do wykonywania zadań użyteczności publicznej
7 Uchwała Nr 0150/510/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany granic gminy miejskiej Tychy
8 Uchwała Nr 0150/509/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wniesienia przez gminę miejską Tychy aportu do Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
9 Uchwała Nr 0150/508/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla Paprocany, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
10 Uchwała Nr 0150/507/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie utworzenia międzygminnej komunalnej spółki z o. o., której celem jest realizacja „Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim”.
11 Uchwała Nr 0150/506/97 Rady Miejskiejw Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok.
Powrót