Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwala Nr 0150/469/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie realizacji społecznego budownictwa mieszkaniowego
2 Uchwała Nr 0150/468/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia zasad realizacji budownictwa mieszkaniowego na nieruchomościach stanowiących własność gminy Tychy z udziałem innych podmiotów
3 Uchwała Nr 0150/467/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie tworzenia warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/466/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Malczewskiego oraz wstąpienia na jego miejsce pana Janusza Abramowicza
5 Uchwała Nr 0150/465/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/464/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/183/91 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19.12.1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach w zakład budżetowy
7 Uchwała Nr 0150/463/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1997 r.
8 Uchwała Nr 0150/462/97 Rady Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta i Wiceprezydentów
9 Uchwała Nr 0150/461/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Leszczynowa)
10 Uchwała Nr 0150/460/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11 Uchwała Nr 0150/459/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego
12 Uchwała Nr 0150/458/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 228/96 z dnia 15.02.1996 r. w sprawie polityki mieszkaniowej gminy
13 Uchwała Nr 0150/457/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/456/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych zmierzających do wyłączenia Szpitala Miejskiego ze struktur Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach i utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
15 Uchwała Nr 0150/455/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie: współdziałania z gminą Bojszowy w celu rozwiązania problemów alkoholowych
16

Uchwała Nr 454/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenia sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych w ogródkach i tarasach usytuowanych przy lokalach gastronomicznych na obszarze administracyjnym gminy miejskiej Tychy

17

Uchwała Nr 0150/453/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 174/95 z dnia 18 lipca 1995 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele gospodarcze gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tychy zbudowanego w części budynkiem Urzędu Miejskiego

18 Uchwała Nr 0150/452/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 417/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonego Uchwałą Nr 57/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w zakresie obszaru byłego Kombinatu Ogrodniczego
19 Uchwała Nr 0150/451/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/450/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 27 w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/449/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów gminnych przedszkoli i szkoły podstawowej
22 Uchwała Nr 0150/448/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy
23 Uchwała Nr 0150/447/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok
24 Uchwała Nr 0150/446/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok
25 Uchwała Nr 0150/445/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1996 r. i udzielenia absolutorium
26 Uchwała Nr 0150/444/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej Nr 210/96 z dnia 4.01.96 r. w sprawie podziału miasta Tychy na obwody głosowania
Powrót