Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/443/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r.w sprawie powołania radnego Leona Kołodzieja do składu komisji inicjatyw lokalnych
2 Uchwała Nr 0150/442/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. - Statut Izby Wytrzeźwień
3 Uchwała Nr 0150/441/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań
4 Uchwała Nr 0150/440/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Tychach.
5 Uchwała Nr 0150/439/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia Liceum Zawodowego w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/438/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/437/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 27 w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/436/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 197/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 08.11.1995 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenia miasta Tychy
9 Uchwała Nr 0150/435/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach nr 408/96 z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
10 Uchwała Nr 0150/434/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu z późniejszymi zmianami
11 Uchwała Nr 0150/433/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie komunalizacji mienia Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Tychach niezbędnego gminie do wykonania zadań użyteczności publicznej
12 Uchwała Nr 0150/432/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa niezbędnego gminie do wykonania zadań użyteczności publicznej
13 Uchwała Nr 0150/431/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok
Powrót