Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/532/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. o zmianie uchwały Nr 507/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 września 1997 r. w sprawie udziału gminy Tychy w kapitale zakładowym miedzygminnej komunalnej spółki z o. o., której celem jest realizacji „Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim”.
2 Uchwała Nr 0150/531/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Tychy do Funduszu Górnośląskiego S. A. poprzez wniesienie przez gminę w formie aportu niepieniężnego nieruchomości gruntowych
3 Uchwała Nr 0150/530/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie kosztu posiłków w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach ul. Batorego 57
4 Uchwała Nr 0150/529/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr 478/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25.06.1997 w sprawie lokalnych inicjatyw lokalnych
5 Uchwała Nr 0150/528/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie utworzenia spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6 Uchwała Nr 0150/527/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie objęcia akcji w spółce Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A.
7 Uchwała Nr 0150/526/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie przystąpienia do zmian Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
8 Uchwała Nr 0150/525/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Tychy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
9 Uchwała Nr 0150/524/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr 325/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. Strategia Rozwoju Miasta – Tychy 2000
10 Uchwała Nr 0150/523/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/522/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie powołania rady nadzorczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
12 Uchwała Nr 0150/521/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie powołanie dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach
13 Uchwała Nr 0150/520/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie: zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/519/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03.1992 r. z późniejszymi zmianami
15 Uchwała Nr 0150/518/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za administrację targowiska przy lei Bielskiej i inkaso opłaty targowej dla Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „DUO-BAU” Sp. z o. o.
16 Uchwała Nr 0150/517/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 października 1997 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1997 rok.
Powrót