Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/430/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie przyznania częstotliwości dla „Radia Maryja” w Katowicach
2 Uchwała Nr 0150/429/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 408/96 z dnia 19 grudnia 1996 roku dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
3 Uchwała Nr 0150/428/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie finansów gminy
4 Uchwała Nr 0150/427/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 191/95 z dnia 8 listopada 1995 r. dot. zasad zbywania udziałów w jednoosobowej Spółce Miasta Tychy - Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej Spółki z o.o.
5 Uchwała Nr 0150/426/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/425/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzenia jej regulaminu
7 Uchwała Nr 0150/424/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejskiej Tychy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów
8 Uchwała Nr 0150/423/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/404/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lipca 1993 roku.
9 Uchwała Nr 0150/422/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1997 rok.
10 Uchwała Nr 0150/421/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 stycznia 1997 r. w sprawie budżetu miasta na 1997 rok.
Powrót