Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/389/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu członka spoza Rady
2 Uchwała Nr 0150/388/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia muzeum w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/387/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 rok.
4 Uchwała Nr 0150/386/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Tychy – regionalnego Centrum Szkoleniowego Gospodarki Wodni – Ściekowej Spółka Akcyjna
5 Uchwała Nr 0150/385/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 230/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie wniesienia, w formie aportu niepieniężnego przez Gminę Miejską Tychy, nieruchomości do spółki prawa handlowego zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/384/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie finansowego udziału gminy miejskiej Tychy w przygotowaniu Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla przyszłych inwestorów
7 Uchwała Nr 0150/383/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24 września 1996 r. w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Tychy do spółki pod nazwą Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach
8 Uchwała Nr 0150/382/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie powołania radnego Michała Wilka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
9 Uchwała Nr 0150/381/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: przesunięcia terminu płatności III raty podatku rolnego za 1996 r.
10 Uchwała Nr 0150/380/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie odwołania radnego Herberta Kołodzieja ze składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
11 Uchwała Nr 0150/379/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie wyrażenia protestu odnośnie wysokości realizacji udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
12 Uchwała Nr 0150/378/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tychy do Okręgowej Izby Przemysłowo- Handlowej
13 Uchwała Nr 0150/377/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie zasad powoływania radnych do udziału w przetargach organizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
14 Uchwała Nr 0150/376/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: nadania aktu założycielskiego i przyjęcia statutu Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, Aleja Niepodległości 53.
15 Uchwała Nr 0150/375/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tychy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej o nazwie: „dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”.
16 Uchwała Nr 0150/374/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. zmieniająca treść uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 225/96 z dnia 30.01.1996 r. w sprawie otwarcia likwidacji Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej w Tychach (z późniejszymi zmianami)
17 Uchwała Nr 0150/373/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tychy – 2000
18 Uchwała Nr 0150/372/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/371/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego
20 Uchwała Nr 0150/370/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29.XII.1994 r. zmienionej uchwałą rady Miejskiej w Tychach Nr 93/95 z dnia 23.02.1995 r. w sprawie kryterium wyboru osób z którymi umowy najmu lokali socjalnych i lokali mieszkalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności
21 Uchwała Nr 0150/369/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 69/94 z dnia 29.XII.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
22 Uchwała Nr 0150/368/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do przygotowania emisji obligacji
23 Uchwała Nr 0150/367/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 300/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24.04.1996 r. w sprawie utworzenia spółki z o. o. oraz zasad wniesienia udziału przez Gminę Tychy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
24 Uchwała Nr 0150/366/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1996 r.
25 Uchwała Nr 0150/365/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
26 Uchwała Nr 0150/364/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie zmiany niektórych ulic i parku oraz nadani nazwy placowi w Tychach. (Plac Przyjaźni na Park Św. Franciszka, nowy – Plac Filipa Nowary)
27 Uchwała Nr 0150/363/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 12 września 1996 r. w sprawie wyrażenia protestu przeciw uchwaleniu przez Sejm RP zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży
Powrót