Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/344/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przystąpienia do zmian Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/343/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania radnego Michała Wilka do składu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
3 Uchwała Nr 0150/342/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania radnego Michała Wilka do składu Komisji Ochrony Środowiska
4 Uchwała Nr 0150/341/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego członka spoza Rady
5 Uchwała Nr 0150/340/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania radnego Dariusza Polniaka do składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
6 Uchwała Nr 0150/339/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania radnej Ireny Jakowickiej- Pyclik do składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
7 Uchwała Nr 0150/338/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Finansów członka spoza Rady
8 Uchwała Nr 0150/337/96 Rady Miejskeij w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie powołania do składu Komisji Budżetu i Finansów członka spoza Rady
9 Uchwała Nr 0150/336/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyboru radnego Roberta Wilkosza na stanowisko przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
10 Uchwała Nr 0150/335/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie odwołania radnej Renaty Pacuły ze stanowiska przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
11 Uchwała Nr 0150/334/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Obrad RM w Tychach, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały RM nr 214/96 z dnia 4 stycznia 1996 r. Statut gminy miejskiej Tychy
12 Uchwała Nr 0150/333/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
13 Uchwała Nr 0150/332/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za usługi przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy
14 Uchwała Nr 0150/331/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie: trybu i zasad korzystania z usług Noclegowni Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 przez osoby bezdomne spoza terenu gminy
15 Uchwała Nr 0150/330/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie: zarządzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego zarządu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/329/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyboru radnego Bogumiła Szczupaka na nieetatowego członka Zarządu Miasta
17 Uchwała Nr 0150/328/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Tychy radnego Piotra Wojaczka
18 Uchwała Nr 0150/327/96 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Wojaczka oraz wstąpienie na jego miejsce Pana Michała Wilka
19 Uchwała Nr 0150/326/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Homera”, utworzenie okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
20 Uchwała Nr 0150/325/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. - Strategia Rozwoju Miasta Tychy – 2000.
21 Uchwała Nr 0150/324/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 233/96 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i członków komisji spoza Rady
22 Uchwała Nr 0150/323/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 r.
23 Uchwała Nr 0150/322/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1996 r.
Powrót