Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/296/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Komisji Budżetu i Finansów członka spoza Rady.
2 Uchwała Nr 0150/295/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Rajmunda Haśnika ze składu Komisji Budżetu i Finansów w związku ze złożoną rezygnacją
3 Uchwała Nr 0150/294/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Rajmunda Haśnika ze składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
4 Uchwała Nr 0150/293/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Henryka Małka ze składu Komisji inwentaryzacyjnej w związku ze złożoną rezygnacją
5 Uchwała Nr 0150/292/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Henryka Małka ze składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją.
6 Uchwała Nr 0150/291/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Marka Młynarskiego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
7 Uchwała Nr 0150/290/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Jana Cofały na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Statutowej.
8 Uchwała Nr 0150/289/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Henryka Baranowicza na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych
9 Uchwała Nr 0150/288/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Jana Szczyrby na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10 Uchwała Nr 0150/287/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Herberta Kołodzieja na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
11 Uchwała Nr 0150/286/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Ryty Stożyńskiej na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej.
12 Uchwała Nr 0150/285/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Romana Pisarka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
13 Uchwała Nr 0150/284/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Andrzeja Popiołka ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
14 Uchwała Nr 0150/283/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Dariusza Polniaka ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych
15 Uchwała Nr 0150/282/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Stefana Waltera ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
16 Uchwała Nr 0150/281/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnej Renaty Pacuły ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
17 Uchwała Nr 0150/280/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnej Ireny Kempy ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
18 Uchwała Nr 0150/279/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Jana Szczyrby ze stanowiska zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
19 Uchwała Nr 0150/278/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Andrzeja Popiołka na stanowisko przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
20 Uchwała Nr 0150/277/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Stefana Waltera na stanowisko przewodniczącego Komisji Statutowej
21 Uchwała Nr 0150/276/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Janiny Kazimierskiej na stanowisko przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
22 Uchwała Nr 0150/275/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Mieczysława Podmokłego na stanowisko przewodniczącego Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych
23 Uchwała Nr 0150/274/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnego Dariusza Polniaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
24 Uchwała Nr 0150/273/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Renaty Pacuły na stanowisko przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
25 Uchwała Nr 0150/272/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Ireny Kempy na stanowisko przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
26 Uchwała Nr 0150/271/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Renaty Pacuły na stanowisko przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
27 Uchwała Nr 0150/270/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie wyboru radnej Ryty Stożyńskiej na stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
28 Uchwała Nr 0150/269/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania Rajmunda Haśnika ze stanowiska przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
29 Uchwała Nr 0150/268/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnej Ryty Stożyńskiej ze stanowiska przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
30 Uchwała Nr 0150/267/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnej Ryty Stożyńskiej ze stanowiska przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
31 Uchwała Nr 0150/266/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnej Ryty Stożyńskiej ze stanowiska przewodniczącego Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych
32 Uchwała Nr 0150/265/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Mariana Kubica ze stanowiska przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
33 Uchwała Nr 0150/264/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Grzegorza Kazimierskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Statutowej
34 Uchwała Nr 0150/263/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Grzegorza Kazimierskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
35 Uchwała Nr 0150/262/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Jarosława Banysia ze stanowiska przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
36 Uchwała Nr 0150/261/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie rezygnacji radnego Jarosława Banysia ze stanowiska przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
37 Uchwała Nr 0150/260/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnego Romana Pisarka do składu Komisji Budżetu i Finansów.
38 Uchwała Nr 0150/259/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnego Dariusza Polniaka do składu Komisji Rewizyjnej.
39 Uchwała Nr 0150/258/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnego Józefa Kantora do składu Komisji Rewizyjnej.
40 Uchwała Nr 0150/257/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnego Alfreda Pogorzelskiego do składu Komisji Rewizyjnej.
41 Uchwała Nr 0150/256/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnej Janiny Kazimierskiej do składu Komisji Rewizyjnej.
42 Uchwała Nr 0150/255/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania do składu komisji statutowej członka spoza rady. (P. Mirosław Nosalik)
43 Uchwała Nr 0150/254/96 Rady Miejskiej w Tychahc z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie powołania radnego Jana Cofały do składu komisji statutowej.
44 Uchwała Nr 0150/253/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie odwołania radnego Jarosława Banysia ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach.
45 Uchwała Nr 0150/252/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
46 Uchwała Nr 0150/251/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr 229/96 z dnia 15 lutego 1996 r. Rady Miejskiej w Tychach o wyrażeniu zgody na utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Tychy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
47 Uchwała Nr 0150/250/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Boya Żeleńskiego)
48 Uchwała Nr 0150/249/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zasad ustalania wysokości oraz udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych.
49 Uchwała Nr 0150/248/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie: utworzenia Podstawowej Szkoły Muzycznej w Tychach.
50 Uchwała Nr 0150/247/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie: wprowadzenia opłat za usługi przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy.
51 Uchwała Nr 0150/246/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie systemu oświaty.
52 Uchwała Nr 0150/245/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie: zadeklarowania przez Gminę miejską Tychy, jako członka wspierającego Polskiego Czerwonego Krzyża, rocznej składki przeznaczonej na charytatywną działalność prowadzoną przez PCK.
53 Uchwała Nr 0150/244/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie akceptacji zasad i warunków utworzenia spółki akcyjnej prowadzącej szkołę wyższą.
54 Uchwała Nr 0150/243/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”
55 Uchwała Nr 0150/242/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Z”, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
56 Uchwała Nr 0150/241/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr 225/96 z dnia 30.01.1996 r. w sprawie otwarcia likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach.
57 Uchwała Nr 0150/240/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992 r. w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu z późniejszymi zmianami.
58 Uchwała Nr 0150/239/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustanowienia zabezpieczenia tytułem kwoty wynegocjonowanej z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie na dofinansowanie modernizacji Zespołu boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 35.
59 Uchwała Nr 0150/238/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.
Powrót