Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/237/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie organizacji imprezy p. n. „FESTA ITALIANA` 96”
2 Uchwała Nr 0150/236/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie cyklicznej, corocznej organizacji w Tychach DNI WSPÓŁPRACY POLSKO- WŁOSKIEJ p. n. „FESTA ITALIANA”.
3 Uchwała Nr 0150/235/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta i jego zastępców.
4 Uchwała Nr 0150/234/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych o pana radnego Romana Pisarka.
5 Uchwała Nr 0150/233/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i członków komisji spoza rady.
6 Uchwała Nr 0150/232/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy.
7 Uchwała Nr 0150/231/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru wiceprezydentów miasta i nieetatowych członków Zarządu Miasta.
8 Uchwała Nr 0150/230/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie wniesienia, w formie aportu niepieniężnego, przez Gminę Miejską Tychy, nieruchomości do spółki prawa handlowego zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną w Tychach.
9 Uchwała Nr 0150/229/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego z 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Tychy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
10 Uchwała Nr 0150/228/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie polityki mieszkaniowej gminy.
11 Uchwała Nr 0150/227/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 1996 środków na uzbrojenie terenu osiedla „Z-1” pod budownictwo jednorodzinne.
Powrót