Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/403/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.
2 Uchwała Nr 0150/402/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w celu zaspokojenia potrzeb kandydatów z list wojewódzkich lub kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych
3 Uchwała Nr 0150/401/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie akceptacji ustaleń dotyczących zmiany granic pomiędzy gminami Tychy i Bieruń
4 Uchwała Nr 0150/400/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/399/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze zbycia mienia komunalnego zlokalizowanego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej, oraz zmiany Uchwały Nr 53/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 roku.
6 Uchwała Nr 0150/398/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącemu użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań gminy
7 Uchwała Nr 0150/397/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 225/96 z dnia 30 stycznia 1996 roku.
8 Uchwała Nr 0150/396/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia opłat z usługi przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy
9 Uchwała Nr 0150/395/96 Rady Miejskiej w Tychach w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy miejskiej Tychy i przekazania ich nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa
10 Uchwała Nr 0150/394/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/393/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie powołania radnego Leona Kołodzieja do składu Komisji Sieci i Urządzeń Komunalnych
12 Uchwała Nr 0150/392/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie powołania radnego Leona Kołodzieja do składu Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
13 Uchwała Nr 0150/391/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Adama Reguły oraz wstąpienia na jego miejsce pana Leona Kołodzieja
14 Uchwała Nr 0150/390/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1996 rok.
Powrót