Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/226/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/94 z dnia 20 października 1994 r. z późn. zmian.
2 Uchwała Nr 0150/225/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie otwarcia likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach.
3 Uchwała Nr 0150/224/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach.
4 Uchwała Nr 0150/223/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie przystąpienia do zmian fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.
5 Uchwała Nr 0150/222/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz zasad wniesienia udziału przez Gminę Tychy.
6 Uchwała Nr 0150/221/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz zasad wniesienia udziału przez Gminę Tychy. (Szkoła Wyższa)
7

Uchwała Nr 0150/220/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie utworzenia Gminie Miejskiej Tychy jednostki pomocniczej Osiedla „Z”.

8 Uchwała Nr 0150/219/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9 Uchwała Nr 0150/218/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10 Uchwała Nr 0150/217/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 156/95 z dnia 22.06.1995 r w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego.
11 Uchwała Nr 0150/216/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
12 Uchwała Nr 0150/215/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Radzie Osiedla Czułów.
13 Uchwała Nr 0150/214/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. - Statut gminy miejskiej Tychy.
14 Uchwała Nr 0150/213/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie odwołania Zarządu Miasta Tychy.
15 Uchwała Nr 0150/212/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie: zaopiniowania rozkładu czasu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 1996 r.
16 Uchwała Nr 0150/211/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Dragonia oraz wstąpieniu na jego miejsce Pana Romana Pisarka.
17 Uchwała Nr 0150/210/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 stycznia 1996 r. w sprawie podziału miasta Tychy na obwody głosowania.
Powrót