Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/186/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 49/94 z dnia 20 października 1994r. z późń. zmianami
2 Uchwała Nr 0150/185/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków spoza Rady, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
3 Uchwała Nr 0150/184/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium do spraw wykroczeń Pana Tomasza Koźminskiego
4 Uchwała Nr 0150/183/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Miasta do wynegocjowania i podpisania porozumienia z reprezentacją Związków Zawodowych Nauczycieli w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Tychy w dziedzinie oświaty i wychowania
5 Uchwała Nr 0150/182/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
6 Uchwała Nr 0150/181/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej polityki lokalowej w odniesieniu do lokali użytkowych
7 Uchwała Nr 0150/180/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy
8 Uchwała Nr 0150/179/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r.w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustanowienia hipoteki na nieruchomości gminnej tytułem zabezpieczenia do kwoty wynegocjowanej z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie na dofinansowanie remontu i modernizacji Stadionu Zimowego w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/178/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmian przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1995r.
10 Uchwała Nr 0150/177/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1995r.
11 Uchwała Nr 0150/176/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1995r.
12 Uchwała Nr 0150/175/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995r.
Powrót