Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/164/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do wypowiedzenia Porozumienia zawartego w dniu 22.10.1993 r. pomiędzy Wojewodą Katowickim a Prezydentem Miasta Tychów w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom gminy Tychy
2 Uchwała Nr 0150/163/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej realizacji reformy administracji publicznej
3 Uchwała Nr 0150/162/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie połączenia Zespołu Szkół Zawodowych i IV Liceum Ogólnokształcącego oraz zmiany nazwy na Zespół Szkół z siedzibą w Tychach ul. O. Langego 20
4 Uchwała Nr 0150/161/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. dotycząca regulaminu korzystania z Jeziora Paprocańskiego
5 Uchwała Nr 0150/160/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Doraźnej Komisji ds. opracowania programu Strategii Rozwoju Miasta Tychy o Panią Radną Rytę Stożyńską
6 Uchwała Nr 0150/159/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 19 w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/158/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/95 z dnia 7.04.1995r. dotyczącej taryfy biletowej wraz z cennikiem na liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zlecenie Tyskiego Porozumienia Komunalnego w zakresie komunikacji
8 Uchwała Nr 0150/157/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ogrodnik , utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
9 Uchwała Nr 0150/156/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego
10 Uchwała Nr 0150/155/95 Rady Miejskiej w Tychach w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Tychy projektu Struder pt.”Inkubator Przedsiębiorczości”
11 Uchwała Nr 0150/154/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. o wstąpieniu Pana Mieczysława Podmokłego w miejsce Pana Henryka Grutha w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego
12 Uchwała Nr 0150/153/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995r.
13 Uchwała Nr 0150/152/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie udzielenia poręczenia Elektrociepłowni Tychy S.A. na kredyt z NFOSiGW w Warszawie
14 Uchwała Nr 0150/151/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1995 r.
Powrót