Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/150/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Grutha
2 Uchwała Nr 0150/149/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta i jego zastępców
3 Uchwała Nr 0150/148/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie rozwoju miasta Tychy
4 Uchwała Nr 0150/147/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. opracowania programu Strategii Rozwoju Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/146/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/145/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego ze Śląskimi Zakładami Papierniczymi w Tychach dot. kontynuacji budowy oczyszczalni ścieków w Czułowie
7 Uchwała Nr 0150/144/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi
8 Uchwała Nr 0150/143/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie zmiany: Statutu Osiedla Cielmice oraz Statutu Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele
9 Uchwała Nr 0150/142/95 Rady Miejskiej w Tychach dotycząca zmiany: uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Cielmice” oraz uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”
10 Uchwała Nr 0150/141/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedle Ogrodnik”
11 Uchwała Nr 0150/140/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla OGRODNIK
12 Uchwała Nr 0150/139/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
13 Uchwała Nr 0150/138/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z zamierzoną częściową likwidacją przez Śląską Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych linii kolejowej II-rzędnej nr 168 Lędziny-Mąkołowiec na odcinku od km 6.413 do km 17.850 (posterunku bocznicowego KWK „Wesoła” w Mysłowicach-Wesołej „WSA-1”- posterunku odgałęźnego w Mąkołowcu „MC”)
14 Uchwała Nr 0150/137/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie ustroju samorządowego Państwa i środków finansowania gmin
15 Uchwała Nr 0150/136/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach
16 Uchwała Nr 0150/135/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie systemu oświaty
Powrót