Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/110/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli prowadzonych przez miasto Tychy
2 Uchwała Nr 0150/109/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach – zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/207/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 16 stycznia 1992r.
3 Uchwała Nr 0150/108/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
4 Uchwała Nr 0150/107/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie podjęcia prac mających na celu utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Gospodarki Wodno-Ściekowej
5 Uchwała Nr 0150/106/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tychy petard, rac i innych artykułów w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dając efekt akustyczny i świetlny, oraz zmiany uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z późniejszymi zmianami
6 Uchwała Nr 0150/105/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
7 Uchwała Nr 0150/104/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków spoza Rady, Komisji Ochrony Środowiska
8 Uchwała Nr 0150/103/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków- Suble utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
9 Uchwała Nr 0150/102/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVI/452/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 10.03.1994r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie systemu oświaty
10 Uchwała Nr 0150/101/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20.10.1994r. (dotyczącej ławników)
11 Uchwała Nr 0150/100/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
12 Uchwała Nr 0150/99/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu autostrady A-4 na odcinku Gliwice Sośnica-Mysłowice Brzezinka
Powrót