Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/197/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/196/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/395/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 24.06.1993r.
3 Uchwała Nr 0150/195/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Tychach Panem Markiem Młynarskim
4 Uchwała Nr 0150/194/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia trybu i zasad korzystania z usług Noclegowni Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122
5 Uchwała Nr 0150/193/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie nadania nazwy ronda (na skrzyżowaniu ul. Krasickiego i Alei Bielskiej, nazwa ronda POLONIA)
6 Uchwała Nr 0150/192/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tychy do Porozumienia „Miast bez barier”
7 Uchwała Nr 0150/191/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad zbywania udziałów w jednoosobowej spółce Miasta Tychy- Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o. i upoważnienia Zarządu Miasta do zbycia udziałów
8 Uchwała Nr 0150/190/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zmiany cen biletów jednorazowych i okresowych oraz bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej
9 Uchwała Nr 0150/189/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie poparcia apelu Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 22.09.1995r. o zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i wyeliminowanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego odpadami powstającymi w związku ze stosowaniem na szeroką skalę węgla jako środka opałowego
10 Uchwała Nr 0150/188/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1995r.
11 Uchwała Nr 0150/187/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1995r.
Powrót