Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/41/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuowanie reformy administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej
2 Uchwała Nr 0150/40/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie podziału środków budżetowych dla Rady Osiedla Wilkowyje, uchwalonych Uchwałą Nr XXXVI/463/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie budżetu na 1994r.
3 Uchwała Nr 0150/39/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta na 1994 r.
4 Uchwała Nr 0150/38/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie kontynuacji Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”
5 Uchwała Nr 0150/37/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03. 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/367/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4.03.1993r.
6 Uchwała Nr 0150/36/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza Rady, Komisji Stałych Rady Miejskiej
7 Uchwała Nr 0150/35/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03.1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów zmienionej Uchwałą Nr XXIV/367/93 z dnia 4.03.93r. z dnia 4.03.93r. i Uchwałą Nr XXXIII/422/93 z dnia 16.12.93r. Rady Miejskiej w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/34/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 30 września 1994 r. w sprawie zmiany taryfy biletowej wraz z cennikiem, na liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zlecenie Tyskiego Porozumienia Komunalnego w zakresie komunikacji
9 Uchwała Nr 0150/33/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczącego i sekretarzy Komisji Stałych Rady Miejskiej
10 Uchwała Nr 0150/32/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994r.
11 Uchwała Nr 0150/32/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994r.
12 Uchwała Nr 0150/31/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach § 19 ust. 1 wprowadzić zapis Komisji Stałych „statutowa- inwentaryzacyjna”
13 Uchwała Nr 0150/30/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie wniosku do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- dot. działek nr 197/0,38, 198/0,38
14 Uchwała Nr 0150/29/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- dotyczy działek nr 893/59, nr 895/59
15 Uchwała Nr 0150/28/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 wrzesnia 1994 r. w sprawie wniosku do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Fudela, na której usytuowana jest Szkoła Podstawowa nr 36
16 Uchwała Nr 0150/27/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych
17 Uchwała Nr 0150/26/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie założenia publicznej szkoły gminnej o nazwie „Zasadnicza Szkoła Budowlano -Mechaniczna dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano-Mechanicznych w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/25/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
19 Uchwała Nr 0150/24/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprezydenta miasta Tychy i nawiązania z nim stosunku pracy
20 Uchwała Nr 0150/23/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprezydenta miasta Tychy i nawiązania z nim stosunku pracy
21 Uchwała Nr 0150/22/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 września 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprezydenta miasta Tychy i nawiązania z nim stosunku pracy
Powrót