Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/21/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2 Uchwała Nr 0150/20/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie powołania komisji uchwał i wniosków
3 Uchwała Nr 0150/19/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie rozszerzenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/18/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/17/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/16/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta
7 Uchwała Nr 0150/15/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1994r.
8 Uchwała Nr 0150/14/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
9 Uchwała Nr 0150/13/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego
10 Uchwała Nr 0150/12/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Tychy
11 Uchwała Nr 0150/11/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Tychy
12 Uchwała Nr 0150/10/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej w Tychach
13 Uchwała Nr 0150/9/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie powołania doraźnej komisji uchwał i wniosków
14 Uchwała Nr 0150/8/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
15 Uchwała Nr 0150/7/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
16 Uchwała Nr 0150/6/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
17 Uchwała Nr 0150/5/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
18 Uchwała Nr 0150/4/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/3/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/2/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/1/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach
Powrót