Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/67/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego w gminie Tychy
2 Uchwała Nr 0150/66/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego
3 Uchwała Nr 0150/65/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Tychach odnośnie udziału budżetu Państwa w finansowaniu międzymiastowej komunikacji pasażerskiej w województwie katowickim
4 Uchwała Nr 0150/64/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. o powołaniu Doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Opiniowania Projektów Uchwał Ustalających Zasady Gospodarki Mieszkaniowej w Gminie Tychy
5 Uchwała Nr 0150/63/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie nadania nazw ulic (ul. Jana, ul. Sportowa)
6 Uchwała Nr 0150/62/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań gminy
7 Uchwała Nr 0150/61/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
8 Uchwała Nr 0150/60/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy
9 Uchwała Nr 0150/59/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Radzie Osiedla Czułów
10 Uchwała Nr 0150/58/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych przewidzianych projektem Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy na cele budownictwa mieszkaniowego
11 Uchwała Nr 0150/57/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
12 Uchwała Nr 0150/56/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1994 r.
Powrót