Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/55/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994 r.
2 Uchwała Nr 0150/54/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994 r.
3 Uchwała Nr 0150/53/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie inwestycji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach pod nazwą „Zajezdnia trolejbusowa”
4 Uchwała Nr 0150/52/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych na obszarze miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/51/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przystąpienia Gminy miasta Tychy do Polskiego Czerwonego Krzyża w charakterze członka wspierającego
6 Uchwała Nr 0150/50/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego niezbędnego do wykonania zadań Gminy- nieruchomość zabudowana hotelem „Tychy” przy ul. Krasickiego 10
7 Uchwała Nr 0150/49/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/48/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
9 Uchwała Nr 0150/47/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie powołania ławników do Sądów: Wojewódzkiego, Rejonowego i członków Kolegium ds. Wykroczeń
10 Uchwała Nr 0150/46/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych członków spoza Rady , Komisji Stałych Rady Miejskiej
11 Uchwała Nr 0150/45/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
12 Uchwała Nr 0150/44/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków Komisji Statutowej Rady Miejskiej
13 Uchwała Nr 0150/43/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Miasta
14 Uchwała Nr 0150/42/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20 października 1994 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta
Powrót