Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIII/205/15
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 205
Rok porządkowy 2015
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu XIII/205/15
Tytuł

UCHWAŁA NR XIII/205/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/611/13 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 09 września 2015 r.,  poz. 4592. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 października 2015 r.

Słowa kluczowe

świadczenie usługa odpady komunalne opłata odbieranie

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2015-08-27
Data wejścia w życie 2015-09-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2015-09-03
  1. 2015-09-15 06:23:23 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-09-03 07:55:05 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-09-03 07:54:05 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót