Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XIII/196/15
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 196
Rok porządkowy 2015
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu XIII/196/15
Tytuł

UCHWAŁA NR XIII/196/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną           od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 lutego 2015 r. (sygn. akt II SA/Gl 1/14) oddalającego jego skargę na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr XXXIII/692/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

Słowa kluczowe

odpowiedź na skargę kasacyjną

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2015-08-27
Data wejścia w życie 2015-08-27
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2015-09-03
  1. 2015-09-03 06:50:16 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-09-03 06:49:44 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót