Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/254/99
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 1998 - 2002
Numer porządkowy 254
Rok porządkowy 1999
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/254/99
Tytuł Uchwała Nr 0150/254/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów
Treść Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały 0150/XLVIII/894/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006 r.
Data uchwalenia/podpisania 1999-09-30
Data wejścia w życie 1999-09-30
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót