Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/217/99
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 1998 - 2002
Numer porządkowy 217
Rok porządkowy 1999
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/217/99
Tytuł Uchwała Nr 0150/217/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcą, w części lub w całości, wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz stawki godzinowej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
Treść Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały 0150/518/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26.10.2000 r.
Data uchwalenia/podpisania 1999-09-02
Data wejścia w życie 1999-09-15
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót