Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/IX/168/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 168
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/IX/168/2003
Tytuł Uchwała Nr 0150/IX/168/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie konsultacji w zakresie utworzenia jednostek pomocniczych - dzielnic i ich statutów
Treść W dniu 7 lipca 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały, jako niezgodnej z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 9 ust. 3 Statutu Miasta Tychy Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
Data uchwalenia/podpisania 2003-05-29
Data wejścia w życie 2003-05-29
Data zakończenia obowiązywania 2003-07-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót