Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/VIII/145/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 145
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 0150/VIII/145/2003
Tytuł Uchwała Nr 0150/VIII/145/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie konsultacji w zakresie utworzenia jednostek pomocniczych - dzielnic i ich statutów
Treść W dniu 29 maja 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność przedmiotowej uchwały (pismo Nr PN 0911/166/R/02) jako niezgodnej z przepisem art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 62, poz. 718) oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Data uchwalenia/podpisania 2003-04-24
Data zakończenia obowiązywania 2003-05-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót