Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/VIII/144/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 144
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 0150/VIII/144/2003
Tytuł Uchwała Nr 0150/VIII/144/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Zmiany Statutu Miasta Tychy
Treść Załącznik mapowy do uchwały dostępny jest, do wglądu, w Wydziale Obsługi Rady Urzędu Miasta W dniu 29 maja 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały (pismo Nr PN 0911/167/R/03), jako niezgodnej z przepisem z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Data uchwalenia/podpisania 2003-04-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót