Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XIV/287/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 287
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0150/XIV/287/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XIV/287/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
Treść W dinu 3 stycznia 2008 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: NP/II/0911/673/II/07 z dnia 2 stycznia 2008 r.) o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jako niezgodnej z art. 67a ust.2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 z późn. zm.).
Data uchwalenia/podpisania 2007-11-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót