Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XIV/281/07
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 281
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0150/XIV/281/07
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XIV/281/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Tychy zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych torebek foliowych
Treść W dniu 3 stycznia 2008 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr: NP/II/0911/641/II/07 z dnia 2 stycznia 2008 r.) o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jako niezgodnej z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku, Nr68, poz. 448) oraz art. 2, 7, 20, 22 i 32 Kostytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Data uchwalenia/podpisania 2007-11-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót