Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXXVII/476/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie podziału środków budżetowych dla Rad Osiedlowych uchwalonych uchwałą nr XXXVI/463/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie budżetu na 1994 r.
2 Uchwała Nr 0150/XXXVII/475/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”
3 Uchwała Nr 0150/XXXVII/474/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedle Stare Tychy”.
4 Uchwała Nr 0150/XXXVII/473/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie Statutu Osiedla Cielmice.
5 Uchwała Nr 0150/XXXVII/472/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedle Cielmice”.
6 Uchwała Nr 0150/XXXVII/471/94 z dnia 4 kwietnia 1994r. w sprawie Statutu Osiedla Wilkowyje.
7 Uchwała Nr 0150/XXXVII/470/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie zmiany Statutu Osiedli Wartogłowiec i Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele.
8 Uchwała Nr 0150/XXXVII/469/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla F-6 w Tychach.
9 Uchwała Nr 0150/XXXVII/468/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Czułów.
10 Uchwała Nr 0150/XXXVII/467/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie zmian budżetu miasta na 1994 r.
11 Uchwała 0150/XXXVII/466/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1994r.
12 Uchwała Nr 0150/XXXVII/465/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 1993 r. i udzielenia absolutorium.
13 Uchwała Nr 0150/XXXVII/464/94 z dnia 14 kwietnia 1994r. w sprawie przekazania na rzecz Katolickiej Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Tychach nieruchomości położonych w Tychach- w zamian za grunty przyjęte na rzecz Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstwa rolnego i utworzeniu Funduszu Kościelnego /Dz. U. Nr 9,poz. 87 i Nr 10, poz.111 i z 1968 r. Nr 13, poz.95)
Powrót