Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXXVI/463/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie budżetu na 1994 r.
2 Uchwała Nr 0150/XXXVI/462/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie składowania odpadów komunalnych na składowisku w Tychach-Urbanowicach.
3 Uchwała Nr 0150/XXXVI/461/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie określania trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych od podatku rolnego na których zaprzestano produkcji rolnej.
4 Uchwała Nr 0150/XXXVI/460/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta i jego zastępców.
5 Uchwała Nr 0150/XXXVI/459/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Mikołowie.
6 Uchwała Nr 0150/XXXVI/458/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/307/92 z dnia 17.12.1992 r.
7 Uchwała Nr 0150/XXXVI/457/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/276/92 z dnia 9 lipca 1992 r. (dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej).
8 Uchwała Nr 0150/XXXVI/456/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Budowlanych 33.
9 Uchwała Nr 0150/XXXVI/455/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Zarządu ulic i Mostów w Tychach.
10 Uchwała Nr 0150/XXXVI/454/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym w Urzędu Miejskiego w Tychach.
11 Uchwała Nr 0150/XXXVI/453/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia ulg i zwolnień oraz taryfy biletowej wraz z cennikiem w zbiorowej komunikacji miejskiej.
12 Uchwała Nr 0150/XXXVI/452/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie systemu oświaty.
13 Uchwała Nr 0150/XXXVI/451/94 z dnia 10 marca 1994r. w sprawie środków finansowych otrzymanych przez Gminę Miasta Tychy na realizację programu pilotażowego.
Powrót