Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXXV/450/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie poparcia inicjatywy Rady Gminy Świerklany o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniami powietrza.
2 Uchwała Nr 0150/XXXV/449/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do zawarcia Porozumienia w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących prowadzenie ośrodków zdrowia.
3 Uchwała Nr 0150/XXXV/448/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej na targowisku w Tychach przy ul. Murarskiej oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia.
4 Uchwała Nr 0150/XXXV/447/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie sprostowania błędu w uchwałach nr : XXXII/419/93 , XV/191/91 (dot. wysokości diet).
5 Uchwała Nr 0150/XXXV/446/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach.
6 Uchwała Nr 0150/XXXV/445/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Tychy.
7 Uchwała Nr 0150/XXXV/444/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
8 Uchwała Nr 0150/XXXV/443/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej w zakresie udzielenia pomocy kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko.
9 Uchwała Nr 0150/XXXV/442/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie nadania szkołom przejętym do prowadzenia w ramach pilotażu statusu komunalnych jednostek organizacyjnych.
10 Uchwała Nr 0150/XXXV/441/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Tychach.
11 Uchwała Nr 0150/XXXV/440/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie obsługi kasowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Publicznych placówek oświatowych.
12 Uchwała Nr 0150/XXXV/439/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową Gminy.
13

Uchwała Nr 0150/XXXV/438/94 z dnia 10 lutego 1994r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i zatwierdzenia jego Statutu.

Powrót