Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXIX/407/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych na obszarze miasta Tychy.
2 Uchwała Nr 0150/XXIX/406/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie odwołania że składu osobowego Komisji Systemów Technicznych i Budownictwa Komunalnego- członka spoza Rady (Rudolf Kreichs).
3 Uchwała Nr 0150/XXIX/405/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasta Tychy do Związku Miast Polskich.
4 Uchwała Nr 0150/XXIX/404/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miasta Tychy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
5 Uchwała Nr 0150/XXIX/403/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do określania zasad i form udzielania pomocy finansowej dzieciom korzystającym z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
6 Uchwała Nr 0150/XXIX/402/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Tychach.
7 Uchwała Nr 0150/XXIX/401/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych Żłobków Nr 1 i 4 w zakład budżetowy pod nazwą „Żłobek miejski w Tychach”.
8 Uchwała Nr 0150/XXIX/400/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie przejęcia zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej (Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej).
9 Uchwała Nr 0150/XXIX/399/93 z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1993r.
Powrót