Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXVI/388/93 z dnia 22 kwietnia 1993r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele , utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej.
2 Uchwała Nr 0150/XXVI/387/93 z dnia 22 kwietnia 1993r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1992 rok.
3 Uchwała Nr 0150/XXVI/386/93 z dnia 22 kwietnia 1993r. w sprawie w sprawie propozycji zmiany procedury opiniowania lokalizacji inwestycji lokalnych.
4 Uchwała Nr 0150/XXVI/385/93 z dnia 22 kwietnia 1993r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
5 Uchwała Nr 0150/XXVI/384/93 z dnia 22 kwietnia 1993r. w sprawie reorganizacji i likwidacji placówek przedszkolnych i żłobkowych funkcjonujących na terenie miasta Tychy.
6 Uchwała Nr 0150/XXV/383/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży części hotelowej budynku położonych w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 2.
7 Uchwała Nr 0150/XXV/382/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego o członka spoza Rady (Dariusz Marczyński).
8

Uchwała Nr 0150/XXV/381/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Komisji Finansów i Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego (p. Marian Kubic).

9 Uchwała Nr 0150/XXV/380/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie statutu Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele.
10 Uchwała Nr 0150/XXV/379/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej pod nazwą „ Osiedle Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”.
11 Uchwała Nr 0150/XXV/378/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
12 Uchwała Nr 0150/XXV/377/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do dysponowania w I półroczu 1993r. środkami socjalnymi gminy.
13 Uchwała Nr 0150/XXV/376/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Tychy.
14 Uchwała Nr 0150/XXV/375/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji do spraw opracowywania statutu.
15 Uchwała Nr 0150/XXIV/374/93 z dnia 15 kwietnia 1993r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Powrót