Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXXIV/437/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie podatku od posiadania psów.
2 Uchwała Nr 0150/XXXIV/436/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie zmian podatku od środków transportowych.
3 Uchwała Nr 0150/XXXIV/435/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie kontynuacji przekazywania organom Gminy Miasta Tychy niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej.
4 Uchwała Nr 0150/XXXIV/434/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5 Uchwała Nr 0150/XXXIV/433/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1993r.
6 Uchwała Nr 0150/XXXIV/432/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1993r.
7 Uchwała Nr 0150/XXXIV/431/93 z dnia 30 grudnia 1993r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych.
8 Uchwała Nr 0150/XXXIII/430/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie oceny finansowej działalności Klubów, które w części finansowane są przez Gminę Miasta Tychy.
9 Uchwała Nr 0150/XXXIII/429/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1993r.
10 Uchwała Nr 0150/XXXIII/428/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 1993r.
11 Uchwała Nr 0150/XXXIII/427/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach.
12 Uchwała Nr 0150/XXXIII/426/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie przystąpienia Gminy Tychy do spółki ograniczoną odpowiedzialnością na mieniu niepodzielnym (PEC) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach.
13 Uchwała Nr 0150/XXXIII/425/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie stawki całodziennego wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach ul. Batorego 57.
14 Uchwała Nr 0150/XXXIII/424/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia w Gminie Miasta Tychy jednostki pomocniczej „Osiedla Wilkowyje”
15 Uchwała Nr 0150/XXXIII/423/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie przyjęcia celowości działań Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”.
16 Uchwała Nr 0150/XXXIII/422/93 z dnia 16 grudnia 1993r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów zmienioną Uchwałą Nr XXIV/367/93 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4 marca 1993r.
Powrót